Formulare 2016

Declaratie pentru scoatere din evidenta a unui vehicul

Cerere registru agricol

ITL001 - Declaratie cladiri rezidentiale nerezidentiale mixte persoane fizice

ITL002 - Declaratie cladiri rezidentiale nerezidentiale mixte persoane juridice

ITL003- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

ITL004- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

ITL005- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice

ITL005- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice

ITL006- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice

ITL006- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă - persoane juridice

ITL007- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă - persoane fizice

ITL007- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă - persoane juridice

ITL010 - Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice

ITL012- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice

ITL014- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

ITL015- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate

 

Formulare asistenta sociala

Cerere pentru acordarea ajutorului social

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea ajutorului de incalzire

Cerere pentru acordarea alocatiei de sustinere a familiei

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil

Declaratie parinte I

Declaratie parinte II

 

Cerere pentru acordarea stimulentului educational

Cerere pentru acordarea stimulentului de insertie

 

Formulare 2015

Declaratie inscriere Registrul Agricol


Formular inscriere rol

Declaratie fiscala cladiri

Declaratie fiscala terenuri

Formular pentru eliberarea autorizatiei de construire


Formular pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente

Formular pentru eliberarea certificatului de urbanism


Formular pentru prelungirea certificatului de urbanism


Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire


Wide Skyscraper