Hotarari

Arhiva | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

Hotararea nr.58 privind aprobarea documentatiei tehnico economice proiect integrat din 24.09.2018

Hotararea nr.57 privind aprobarea intocmirii documentatiei necesare inchirierii prin licitatie publica a cladirilor fostului spital Slanic din 24.09.2018

Hotararea nr.56 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din 24.09.2018

Hotararea nr.55 privind rectificarea bugetului local al orasului Slanic pentru anul 2018 din 24.09.2018

Hotararea nr.54 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Liceului Serban Voda din 24.09.2018

Hotărârea nr.53 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie - noiembrie 2018 din 30.08.2018

Hotărârea nr.52 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport în regim de taxi din 30.08.2018

Hotărârea nr.51 privind aprobarea Regulamentului cadru privind vânzarea bunurilor ( terenuri şi clădiri) aflate în domeniul privat al oraşului Slănic din 30.08.2018

Hotărârea nr.50 privind aprobarea unui PUZ din 30.08.2018

Hotărârea nr.49 privind rectificarea bugetului local al orasului Slanic din 14.08.2018

Hotărârea nr.48 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea UAT Slanic din 30.07.2018

Hotărârea nr.47 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2018 din 30.07.2018

Hotărîrea nr.46 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului activităţilor finanţate integral din fonduri proprii din 30.07.2018

Hotărârea nr.45 privind aprobarea proiectului AMENAJARE SPAŢII VERZI7PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC din 30.07.2018

Hotărârea nr.44 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic încheiat la 30 iunie 2018 din 30.07.2018

Hotărârea nr.43 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat 7871 din 03.09.2015 din 30.07.2018

Hotărârea nr.42 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic zonal -schimbare destinaţie teren din 30.07.2018

Hotarârea nr.41 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în orasul Slanic din 30.07.2018

Hotărârea Consiliului local nr. 40 privind aprobarea Regulamentului pentru buna gospodărire şi instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul oraşului Slănic din 28.06.2018

Hotărârea Consiliului local nr. 39 privind aprobarea susţinerii financiare a "Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic" în vederea derulării programului sportiv "SPORT prin FOTBAL 2018" din 28.06.2018

Hotărârea Consiliului local nr. 38 privind luarea unor măsuri pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării unor mijloace fixe din patrimoniul oraşului Slănic din 28.06.2018

Hotărârea nr.37 privind aprobarea Regulamentului de oraganizare şi funcţionare a Comisiei CTUAT şi componenţa acesteia din 30.05.2018

Hotărârea nr.36 pentru modificarea HCL nr.30 din 26.04.2018 privind stabilirea taxelor de intrare şi închiriere Baia Verde, în anul 2018 din 30.05.2018

Hotărârea nr.35 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Slănic din 30.05.2018

Hotărârea nr.34 privind organizarea evenimentului Zilele oraşului Slănic în anul 2018
din 30.05.2018

Hotărârea nr.33 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-august 2018
din 30.05.2018

Hotărârea nr.32 privind asocierea oraşului Slănic cu judeţul Prahova, în vederea realizării investiţiei Modernizare şi reabilitare DJ 216 A Slănic-Stefeşti din 30.05.2018

Hotararea nr.31
din 09.05.2018

Hotararea nr.30
din 26.04.2018

Hotararea nr.29
din 26.04.2018

Hotararea nr.28
din 26.04.2018

Hotararea nr.27
din 26.04.2018

Hotararea nr.26
din 02.04.2018

Hotararea nr.25
din 02.04.2018

Hotararea nr.24
din 29.03.2018

Hotararea nr.23
din 29.03.2018

Hotararea nr.22
din 29.03.2018

Hotararea nr.21
din 29.03.2018

Hotararea nr.20
din 16.03.2018

Hotararea nr.19
din 16.03.2018

Hotararea nr.18
din 26.02.2018

Hotararea nr.17
din 26.02.2018

Hotararea nr.16
din 26.02.2018

Hotararea nr.15
din 26.02.2018

Hotararea nr.14
din 26.02.2018

Hotararea nr.13
din 26.02.2018

Hotararea nr.12
din 26.02.2018

Hotararea nr.11
din 29.01.2018

Hotararea nr.10
din 29.01.2018

Hotararea nr.9
din 29.01.2018

Hotararea nr.8
din 29.01.2018

Hotararea nr.7
din 29.01.2018

Hotararea nr.6
din 29.01.2018

Hotararea nr.5
din 29.01.2018

Hotararea nr.4
din 29.01.2018

Hotararea nr.3
din 29.01.2018

Hotararea nr.2
din 08.01.2018

Hotararea nr.1
din 08.01.2018

 

Wide Skyscraper