Hotarari

Arhiva | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

Hotărârea nr.15 privind stabilirea componenţei echipei mobile , pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică din 27.02.2019

Hotărârea nr.14 privind aprobarea încheierii unui act adiţional cu SC Vodafone Romănia din 27.02.2019

Hotărârea nr.13 privind iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în domeniul privat al oraşului Slănic din 27.02.2019

Hotărârea nr.12 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism PUG al oraşului Slănic
din 27.02.2019

Hotărârea nr.11 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie-mai 2019 din 27.02.2019

Hotărârea nr.10 privind înfiinţarea Direcţiei de asistenţă socială şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din 27.02.2019

Hotărârea nr.9 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar , pentru anul 2019-2020
din 27.02.2019

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Slănic din 27.02.2019

Hotararea nr. 7 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2018 din 31.01.2019

Hotararea nr. 6 privind încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2019 din 31.01.2019

Hotararea nr. 5 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 370 mp teren, înscris în HCL 4 din 2007 din 31.01.2019

Hotararea nr. 4 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor, care sunt marginalizate social şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru anul 2019 din 31.01.2019

Hotararea nr. 3 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416 din 2001 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 2 privind închiderea execuţiei bugetului Activităţii finanţate integral din venituri proprii
din 09.01.2019

Hotarârea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare din 09.01.2019

 

 

Wide Skyscraper