Legea 544 / 2001

 

 

 

Formulare si modalitati de solicitare / contestare a informatiilor de interes public:

 

Formular pentru solicitare în baza Legii 544 / 2001

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista documente produse si gestionate

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă

Nume şi prenume persoana responsabilă pentru Legea 544-2001

 

Wide Skyscraper