Legea 544 / 2001

Structura | Program audiente | Program de functionare | Conducerea autoritatii | Contact

 

BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2018

Raport periodic de activitate al U.A.T. Slanic pentru anul 2018

 

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2017

Raport periodic de activitate al U.A.T. Slanic pentru anul 2017
 

           Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
 
b) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

c) modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

d) model cerere.

 

Wide Skyscraper