Legea 52 / 2003

Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate in semestrul I al anului 2020 / 30.07.2020

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii legii 544 in anul 2019

Anunt - dezbatere publica / 24.12.2019

Proiect de hotarare privind infiintarea serviciului local de salubrizare / 24.12.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare / 24.12.2019

Anunt privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2020 / 22.11.2019

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2020 / 22.11.2019

Anexe la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2020 / 22.11.2019

Raport de specialitate privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2020 / 22.11.2019

Anunt - Legea 52/2003 / 19.08.2019

Proiect de hotarare nr.8169 / 14.08.2019

Proiect de hotarare nr.8127 / 14.08.2019

Proiect de hotarare nr.8125 / 14.08.2019

Proiect de hotarare nr.8122 / 14.08.2019

Proiect de hotarare privind initierea procedurii pentru inchirierea de pajisti / 19.02.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare 2019-2020 / 19.02.2019

Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii P.U.G. / 19.02.2019

Anunt - Legea 52/2003 / 19.02.2019

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea unui P.U.Z. / 22.08.2018

Proiect de hotarare privind elaborarea unui P.U.Z. - dezbatere publica / 10.07.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului

Expunere de motive privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului

Anunt privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2017

Proiect de hotarare privind incadrarea terenurilor

Expunere de motive privind aprobarea modificarii HCL nr.72 din 28 noiembrie 2016

Raport argumentativ pentru avizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar din orasul Slanic

Expunere de motive privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce C.L. in martie-mai

Expunere de motive privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi pentru orasul Slanic

Expunere de motive privind aprobarea contractului de asistenta juridica

Expunere de motive privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2017

Expunere de motive privind aprobarea planului local de masuri pentru combaterea marginalizarii

Expunere de motive privind aprobarea noii organigrame

Raport de evaluare privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Raport de evaluare activitatii asistentei sociale in anul 2016

Raport privind stadiul inscrierii in Registrul Agricol

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2016

Expunere de motive privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile orasului

Expunere de motive privind aprobarea asocierii cu alte comune pentru SF retea de gaze

Expunere de motive privind aprobarea modificarii HCL nr.12 din 29 martie 2013

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2017

Expunere de motive privind alegerea presedintelui ce va conduce sedintele C.L. in lunile dec.,ian.,feb.

Expunere de motive privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL 64 / 31.10.2016

Expunere de motive privind aprobarea unui PUZ pentru teren tarla 49 parcela cc270

Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral

Expunere de motive privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice

Expunere de motive privind modificarea inventarului imobilelor demeniului public

Expunere de motive privind completarea inventarului imobileleor din domeniul privat

Expunere de motive privind aprobarea unor masuri referitoare la contractul de colectare deseuri

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local al orasului Slanic pentru anul 2016

Expunere de motive privind organizarea licitatiei pentru inchirierea unor imobile din domeniul privat

Expunere de motive privind asocierea cu judetul Prahova pentru asfaltare DJ102

Expunere de motive privind acordarea de hrana politistilor locali

Expunere de motive privind aprobarea noii organigrame si a statutului de functii

Expunere de motive privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica

Expunere de motive privind modificarea taxelor pentru folosirea obiectivului Baia Verde

Expunere de motive privind aprobarea contului de executie la bugetului local 2016

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local 2016

Expunere de motive privind aprobare PUD

Expunere de motive privind asocierea orasului Slanic cu Judetul Prahova

Expunere de motive privind alegerea presedintelui de sedinte al consiliului local

Expunere de motive privind aprobarea contului de executie la bugetului local 2015

Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului pe domeniul privat al orasului Slanic

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor pentru folosirea complexului Baia Verde

Proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu / 08.04.2016

Expunere de motive privind inchirierea spatiului din complexul Baia Verde

Proiect de hotarare privind inchirierea spatiului din complexul Baia Verde

Expunere de motive privind beneficiarii tichetelor sociale

Proiect de hotarare privind selectarea beneficiarilor tichetelor sociale

Expunere de motive privind proiectul de hotarare pentru investitiile HIDRO din Fondul IID

Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de investitii pentru HIDRO

Expunere de motive privind combaterea marginalizarii sociale

Expunere de motive privind planul de actiuni si lucrari de interes local

Expunere de motive privind incheierea unui contract pentru consultanta juridica

Expunere de motive privind demisia unui consilier

Raport argumentativ privind mentinerea retelei scolare

Proiect de hotarare privind taxa speciala de salubrizare

Program constructii locuinte sociale

Expunere de motive privind completarea inventarului

Expunere de motive privind reamplasarea bustului NITA NEDELCOVICI

Expunere de motive privind aprobarea prelungirii PUG-ului

Raport de specialitate stat functii

Expunere de motive privind aprobarea organigramei

Expunere de motive privind acordarea unui spatiu pentru ANAF

Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor

Expunere de motive privind stabilirea impozitelor si taxelor

Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor

Expunere de motive 4 / 23.11.2015

Expunere de motive 3 / 23.11.2015

Expunere de motive 2 / 23.11.2015

Expunere de motive 1 / 23.11.2015

Anunt nr.11021 / 19 noiembrie 2015

Anunt nr.11022 / 19 noiembrie 2015

Proiecte de hotarare / octombrie 2015


Wide Skyscraper