Hotărârea nr.54 privind modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic 

hcl54_24112020
Meniu