Situatie lunara a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire emise / 08.09.2020

situatie_ac_082020 (1)
Meniu