Situatie lunara a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire emise / 08.10.2020

situatie_ac_102020 (1)
Meniu