Situatie lunara a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire emise / 31.07.2020

situatie_ac_072020 (1)
Meniu